Posted By: linhnv

linhnv

This user hasn't shared any profile information

by linhnv 10 months ago

Bệnh ho và những loại bệnh ho thường gặp

Ho là một phát thở ra mạnh và đột ngột, là cơ chế tự vệ, sinh lý quan trọng để tống ra ngoài các dị vật ở phần trên của đường hô hấp có thể gây tắc đường thở. Ho cũng có thể...