Soi cầu dự đoán kết quả xsmb thứ 3 ngày 19-4

April 19, 2016 at 4:02 pm
Comments Off on Soi cầu dự đoán kết quả xsmb thứ 3 ngày 19-4

Soi cầu lô đề xo so Miền Bắc ngày hôm nay:
+Biên độ 9 ngày : 16
+Biên độ 8 ngày : 32 59 65
+Biên độ 7 ngày : 28 56 57 75
+Biên độ 6 ngày : 08 16 19 29 38 42 55 56 59

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc

  • Thống kê kết quả xsmb hôm nay
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
56-65 3 57-75 2 08-80 1 38-83 1
59-95 2 28-82 1 19-91 1 24-42 1
16-61 2 23-32 1 29-92 1 55 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 08 ra ngày: 08/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 15 ra ngày: 05/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày

Cặp số 22 ra ngày: 02/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày

Cặp số 25 ra ngày: 08/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 61 ra ngày: 08/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 62 ra ngày: 08/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 74 ra ngày: 04/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày

Cặp số 92 ra ngày: 07/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 99 ra ngày: 08/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày