Soi cầu dự đoán xổ số miền Bắc ngày 10-3

Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay:
+Biên độ 9 ngày : 35
+Biên độ 8 ngày : 02 13 17 28 63
+Biên độ 7 ngày : 38 63 91 92
+Biên độ 6 ngày : 08 18 25 25 33 38 53 57 58 66 78 83 98

  • Thống kê kết quả xstd hôm nay

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
38-83 3 28-82 1 29-92 1 33 1 78-87 1
36-63 2 02-20 1 08-80 1 57-75 1
35-53 2 13-31 1 18-81 1 58-85 1
25-52 2 19-91 1 17-71 1 66 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

  • Xem xsbl chính xác nhất

Cặp số 03 ra ngày: 26/02/2016 – đến 10/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 09 ra ngày: 27/02/2016 – đến 10/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 12 ra ngày: 26/02/2016 – đến 10/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 31 ra ngày: 25/02/2016 – đến 10/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày

Cặp số 36 ra ngày: 28/02/2016 – đến 10/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 41 ra ngày: 27/02/2016 – đến 10/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 46 ra ngày: 27/02/2016 – đến 10/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 68 ra ngày: 21/02/2016 – đến 10/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày

Cặp số 72 ra ngày: 18/02/2016 – đến 10/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 20 ngày

Cặp số 89 ra ngày: 25/02/2016 – đến 10/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày

  • Xem xsst chính xác nhất