SOI CẦU DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/02/2016

>>> Đón xem kết quả xshcm ngay  

(XSTD) Cầu Lotto đẹp nhất ngày 16/02/2016

38,83,37,73,07,70,79,97,03,30,34,43,45,54,47,74,06,60,19,91

Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 16/02/2016

26,62,29,92,67,76,36,63,79,97,39,93,25,52,24,42,28,82,23,32

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 82 ra ngày 28/01/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 18 ngàyCặp số: 11 ra ngày 31/01/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 15 ngày

Cặp số: 51 ra ngày 31/01/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 15 ngày

Cặp số: 03 ra ngày 01/02/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 14 ngày

Cặp số: 41 ra ngày 01/02/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 14 ngày

Cặp số: 53 ra ngày 01/02/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 14 ngày

Cặp số: 63 ra ngày 01/02/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 14 ngày

Cặp số: 90 ra ngày 01/02/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 14 ngày

Cặp số: 71 ra ngày 02/02/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 13 ngày

Cặp số: 18 ra ngày 03/02/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 12 ngày

Cặp số: 34 ra ngày 03/02/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 12 ngày

Cặp số: 06 ra ngày 04/02/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 11 ngày

Cặp số: 36 ra ngày 04/02/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 11 ngày

Cặp số: 58 ra ngày 04/02/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 11 ngày

Cặp số: 76 ra ngày 04/02/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 11 ngày

Cặp số: 22 ra ngày 05/02/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 10 ngày

Cặp số: 24 ra ngày 05/02/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 10 ngày

Cặp số: 75 ra ngày 05/02/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 10 ngày

Cặp số: 83 ra ngày 05/02/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 10 ngày

Cặp số: 38 ra ngày 10/02/2016 Đến ngày 15/02/2016 Vẫn chưa ra là 5 ngày

Theo xskh