Soi cầu loto miền Bắc hôm nay ngày 9-3

Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay:

  • Thống kê kết quả xstd hôm nay

+Biên độ 8 ngày : 81
+Biên độ 7 ngày : 13 23 28 35 53 53 58 77 82 84 88 95
+Biên độ 6 ngày : 10 10 10 11 11 17 20 20 21 22 23 25 31 39 71 71 72 80 87

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
35-53 3 23-32 2 88 1 77 1 25-52 1
01-10 3 11 2 59-95 1 48-84 1 39-93 1
17-71 3 28-82 2 18-81 1 12-21 1 27-72 1
13-31 2 02-20 2 58-85 1 22 1 08-80 1
  • Thống kê kqxs hôm nay

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 03 ra ngày: 26/02/2016 – đến 09/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 09 ra ngày: 27/02/2016 – đến 09/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 12 ra ngày: 26/02/2016 – đến 09/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 21 ra ngày: 27/02/2016 – đến 09/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 31 ra ngày: 25/02/2016 – đến 09/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 41 ra ngày: 27/02/2016 – đến 09/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 46 ra ngày: 27/02/2016 – đến 09/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 68 ra ngày: 21/02/2016 – đến 09/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày

Cặp số 72 ra ngày: 18/02/2016 – đến 09/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 19 ngày

Cặp số 79 ra ngày: 25/02/2016 – đến 09/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 87 ra ngày: 27/02/2016 – đến 09/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 89 ra ngày: 25/02/2016 – đến 09/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 90 ra ngày: 22/02/2016 – đến 09/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày

  • Thống kê kết quả xsmt hôm nay