Soi cầu miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 1-3

Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay:
+Biên độ 9 ngày : 75 77
+Biên độ 8 ngày : 01 24 66 71 94
+Biên độ 7 ngày : 65 67 75 79
+Biên độ 6 ngày : 10 13 14 17 23 34 34 39 46 50 59 67 74 77 93 94 99

  • Thống kê kết quả xstd hôm nay

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
57-75 2 49-94 2 24-42 1 23-32 1 05-50 1
77 2 67-76 2 79-97 1 66 1 59-95 1
01-10 2 34-43 2 13-31 1 56-65 1 47-74 1
17-71 2 39-93 2 14-41 1 46-64 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 02 ra ngày: 18/02/2016 – đến 01/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 61 ra ngày: 14/02/2016 – đến 01/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày

Cặp số 67 ra ngày: 18/02/2016 – đến 01/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 72 ra ngày: 18/02/2016 – đến 01/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 73 ra ngày: 16/02/2016 – đến 01/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày

Cặp số 83 ra ngày: 05/02/2016 – đến 01/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 24 ngày

Cặp số 88 ra ngày: 19/02/2016 – đến 01/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Xem thêm:

  • Xem thống kê và phân tích kết quả xsbl chính xác nhất
  • Xem thống kê và phân tích kết quả xsst chính xác nhất