Soi cầu miền Bắc thứ 6 ngày 15-4

Soi cầu lô tô Miền Bắc ngày hôm nay:
+Biên độ 7 ngày : 68 72 80
+Biên độ 6 ngày : 07 16 21 23 27 42 44 45 62 63 68 75 80 94

Thống kê số lượt cầu lặp xsmb

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
68-86 2 07-70 1 23-32 1 45-54 1 57-75 1
27-72 2 16-61 1 24-42 1 26-62 1
08-80 2 12-21 1 44 1 36-63 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 22 ra ngày: 02/04/2016 – đến 15/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 27 ra ngày: 04/04/2016 – đến 15/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 38 ra ngày: 31/03/2016 – đến 15/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày

Cặp số 50 ra ngày: 04/04/2016 – đến 15/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 74 ra ngày: 04/04/2016 – đến 15/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày