Tag Archives: Dropbox

by Lê Thủy 5 years ago

FireEye cảnh báo tin tặc gài bẫy

FireEye đã phát hiện một nhóm tấn công gài bẫy các nhà báo bằng tài liệu mồi nhử về các sự kiện đáng đăng tin và lợi dụng Dropbox để làm phương tiện truyền thông. Các nhà báo ở Đài...

Xem Thêm