Tag Archives: tu vi 11/04

by Lê Thủy 6 years ago

Gieo quẻ 12 con giáp Thứ Bảy (11/04/2015)

Gieo quẻ 12 con giáp Thứ Bảy (11/04/2015) Gieo quẻ 12 con giáp Thứ Bảy (11/04/2015) TỬ VI TUỔI THÌN : – Mậu Thìn (Mộc, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Có sự trắc trở khó khăn, hoặc công việc...

Xem Thêm