Tag Archives: tuong ke xau

by Lê Thủy 5 years ago

Điểm mặt nét tướng của kẻ gian tà

Theo xem bói người có kiểu miệng méo, lệch, không cân xứng thì nói 10 câu, 9 câu là giả dối. Nếu có thêm đặc điểm là môi trên quá mỏng tới mức không che kín hàm răng, đây đích thị là...

Xem Thêm