Thẻ : tuyen sinh

Thí sinh thi vào lớp 10 năm 2015 tại Hà Nội gia tăng.

Theo những con số có được thì số thi sinh thi vào lớp 10 năm 2015 sẽ vào khoảng 85.000 em, tăng 10.000 em so với năm 2014. Trong khi số trường THPT không tăng, Sở Giáo dục dự định phân bổ 60% học sinh vào trường công lập, 40% vào trường ngoài công lập.

Bộ giáo dục cấm thi tuyển vào lớp 6 vì quá tải

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển khẳng định, cấm thi tuyển tinh vào lớp 6 nhằm bảo đảm giáo dục toàn diện và khắc phục tiêu cực trong việc dạy học quá tải ở bậc tiểu học.