Tag Archives: xem tuong moi

5 years ago

Xem tướng môi toàn tập

Khi giải đoán tướng môi của một người thì ngoài ý nghĩa riêng của môi thì phải giải đoán chung tổng hợp với tướng miệng

Xem Thêm