Tag Archives: xem tuong nguoi xau

by Lê Thủy 5 years ago

Đặc điểm của tướng người không tốt

Trong xem bói thì những người hay liếc, lườm xung quanh khi nói chuyện thường có nhiều thủ đoạn, hay tính toán, nhỏ mọn và lòng dạ hẹp hòi. 1. Mũi khoằm, nhọn hoắt như mũi chim ưng Mũi khoằn,...

Xem Thêm