Tag Archives: xem tuong nguoi xau

5 years ago

Đặc điểm của tướng người không tốt

Mũi khoằn, nhọn hoắt là người có tính tình hiểm độc, xảo trá. Họ luôn khiến người đối diện phải cảm giác dè dặt ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên

Xem Thêm