Thẻ : xem tuong tay

Xem độ dài ngón út đoán tính cách

Bạn là người nổi bật, vui tính và luôn tạo ra cảm hứng trong một nhóm. Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt, không ngại bày tỏ những suy nghĩ

Xem tướng lòng bàn tay đoán vận mệnh

Theo xem phong thuy khi xem tướng tay, việc xem xét cả lòng bàn tay là điều rất quan trọng để có thể đánh giá được toàn bộ những thay đổi đã và đang diễn ra