Thí sinh sẽ có 5 đợt xét tuyển trong kì thi quốc gia

Trong năm nay, những thí sinh tham dự kì thi quốc gia sẽ có xét tuyển nguyện vọng 1 và 4 đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Theo Dự thảo thông tin tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sẽ có 5 đợt xét tuyển, trong đó có xét tuyển nguyện vọng 1 và 4 đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Cụ thể như sau:

Xét tuyển nguyện vọng 1, các trường ĐH, CĐ nhận hồ sơ từ ngày 1 đến hết ngày 20/8, công bố điểm trúng tuyển chậm nhất ngày 25/8.

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1, các trường nhận hồ sơ từ ngày 25/8 đến hết ngày 15/9, công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20/9.
Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2, các trường đại học, cao đẳng nhận hồ sơ từ ngày 20/9 đến hết ngày 5/10 và công bố điểm trúng tuyển trước ngày 10/10..

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3, từ ngày 10 đến hết ngày 25/10, công bố điểm trúng tuyển trước ngày 31/10.

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 4, từ ngày 31/10 đến hết ngày 15/11, công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20/11.

Chậm nhất ngày 31/12/2015, các trường ĐH, CĐ và các cơ sở giáo dục đào tạo báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2015 về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hơn 40 nguyện vọng

>> Diem thi tot nghiep nam 2015

Thí sinh sẽ được nhận 4 Giấy chứng nhận kết quả thi THPT để tham gia xét tuyển, trong đó có một giấy dùng cho xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) và ba giấy cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Thí sinh phải dùng bản chính của Giấy chứng nhận kết quả thi để làm hồ sơ xét tuyển.

Ở nguyện vọng 1, thí sinh chỉ được sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển NV1 đăng ký vào một trường, mỗi trường đăng ký tối đa 4 nguyện vọng xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng một, nếu cần, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở trường đó hoặc rút hồ sơ để đăng ký sang trường khác.

Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng I, không được đăng kí ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Để tham gia xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh có thể dùng đồng thời ba giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung để đăng ký tối đa vào ba trường, mỗi trường được đăng ký tối đa bốn nguyện vọng, xếp theo thứ tự ưu tiên từ một đến bốn.

Trong thời gian của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được rút hồ sơ. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển thí sinh được rút hồ sơ để đăng kí xét tuyển trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo; Thí sinh đã trúng tuyển vào trường, không được tham gia xét tuyển ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Như vậy, ở mỗi đợt xét tuyển, thí sinh có tối đa 12 nguyện vọng. Với ba đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh có thể có tối đa đến 36 nguyện vọng. Tổng số các nguyện vọng của thí sinh vì thế có thể lên đến trên 40 nguyện vọng khác nhau.

>> Diem thi vao lop 10

Công bố kết quả 3 ngày/lần trong thời gian nhận hồ sơ

Khi thí sinh đăng kí vào trường nhiều hơn 1 nguyện vọng, các nguyện vọng của thí sinh đều được xét tuyển một cách bình đẳng. Nếu thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều nguyện vọng đã đăng kí, thí sinh sẽ chỉ trúng tuyển ở nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong danh sách đăng kí của thí sinh.

Trong thời gian nhận hồ sơ của mỗi đợt xét tuyển, ba ngày một lần các trường công bố trên trang thông tin điện tử của mình danh sách các thí sinh đã đăng kí xét tuyển vào trường theo từng ngành và xếp theo kết quả thi từ cao đến thấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến khích các trường công bố kết quả trúng tuyển tạm thời cập nhật đến ngày công bố.