Thống kê lotto gan xổ số Vũng Tàu 07-04

Để mọi người thực sự tìm được cặp số đẹp nhất xổ số Vũng Tàu 07-04. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới độc giả bảng thống kê chi tiết lotto gan của ket qua xo so Đồng Tháp. Chúc mọi người may mắn.

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 02 ra ngày: 02/12/2014 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày
Cặp số 04 ra ngày: 06/01/2015 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 06 ra ngày: 30/12/2014 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Cặp số 16 ra ngày: 13/01/2015 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 19 ra ngày: 13/01/2015 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 25 ra ngày: 23/12/2014 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 26 ra ngày: 23/12/2014 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 32 ra ngày: 06/01/2015 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 35 ra ngày: 13/01/2015 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 36 ra ngày: 30/12/2014 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Cặp số 43 ra ngày: 20/01/2015 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 50 ra ngày: 20/01/2015 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 59 ra ngày: 30/12/2014 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Cặp số 65 ra ngày: 20/01/2015 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 74 ra ngày: 13/01/2015 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 79 ra ngày: 23/12/2014 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 85 ra ngày: 06/01/2015 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 94 ra ngày: 11/11/2014 – đến 31/03/2015 vẫn chưa ra lại là: 20 ngày

ganxsvt07-04