THỐNG KÊ PHÂN TÍCH XSMB SOICAU88.WAP.SH NGÀY HÔM NAY

>>> Tin tức về XSBD mới nhất

Thống kê xsmb truc tiep đẹp nhất ngày hôm nay

48,84,23,32,28,82,03,30,13,31,22,38,83,24,42,34,43,37,73

Thống kê Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày hôm nay

48,84,38,83

Thống kê Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày hôm nay

23,32,28,82,24,42,22,38,83,34,43,48,84,02,20,12,21,25,52

 THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 02/04/2016

Lotto lâu chưa ra (XSDT):

42 18 ngày
12 13 ngày
99 13 ngày
61 12 ngày
66 12 ngày
75 12 ngày
04 11 ngày
70 11 ngày
10 10 ngày
35 10 ngày
50 10 ngày
74 10 ngày
76 10 ngày
29 9 ngày
36 9 ngày
94 9 ngày
54 8 ngày
77 8 ngày
87 8 ngày
91 8 ngày
05 7 ngày
52 7 ngày
53 7 ngày
73 7 ngày
95 7 ngày
14 6 ngày
33 6 ngày
86 6 ngày
89 6 ngày
80 5 ngày
81 5 ngày
83 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

45 16 lần
60 16 lần
06 14 lần
26 13 lần
11 12 lần
24 12 lần
27 12 lần
43 12 lần
44 12 lần
51 12 lần
81 12 lần
08 11 lần
20 11 lần
21 11 lần
35 11 lần
57 11 lần
93 11 lần
00 10 lần
05 10 lần
13 10 lần
19 10 lần
32 10 lần
37 10 lần
38 10 lần
47 10 lần
62 10 lần
64 10 lần
71 10 lần
78 10 lần
79 10 lần
82 10 lần
86 10 lần
91 10 lần
92 10 lần
94 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

  • Cặp số 42 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 21/07/2012 đến 13/08/2012