You are Browsing Thủ thuật Internet News

by Lê Thủy 3 years ago

Hosting và domain Việt Nam hay nước ngoài?

Đăng ký hosting và mua domain là việc đầu tiên cần nghĩ đến khi xây dựng website hoặc blog. Bên cạnh nội dung của website thì lựa chọn hosting, domain cũng đóng vai trò rất quan trọng đối với...

by Lê Thủy 3 years ago

Tìm hiểu về một tên miền quốc tế

Một ten mien là một địa chỉ duy nhất hay một nhận dạng trên Internet. Một ví dụ dễ nhận biết là google.com: Loại rằng tên miền trong thanh địa chỉ trình duyệt của bạn, và hệ thống...

by Lê Thủy 3 years ago

Sự khác biệt giữa hosting Linux và Windows

Bạn có website nhung chua biết nên mua hosting loại nào?  Sau đây là bài phân tích sự khác biệt giữa hosting  Linux và Windows? Trước đây, giữa hosting Linux và Windows luôn có một sự khác biệt...

by Lê Thủy 3 years ago

Vòng đời của 1 tên miền quốc tế

Các giai đoạn trong vòng đời của ten mien 1.Available Giai đoạn này tên miền chưa được ai đăng ký. Bạn có thể đăng ký tên miền với điều kiện tên miền hợp lệ. (?) Tên miền hợp lệ...