Tường thuật trực tiếp Kết quả Xổ số Miền Bắc 1-4-2016

Thứ bảy, ngày Canh Tí, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Ngọ. Ngũ hành Thổ – Đất Trên Vách
– Tổng hợp vắn XSMB:
Hôm nay là ngày không được tốt, hợp với các số 0, 5, 7, 9.
Tùy từng giờ tốt ngày này mà ra quyết định cho phù hợp.
Chúc các bạn may mắn!
Kết quả xo so tự động cập nhật khi đến giờ. Thời gian mở thưởng hàng ngày của
Kết quả xstd từ 18h15′, xsmn từ 16h15′Miền Trung là từ 17h15′.
Cặp số kết quả GAN 8 ngày chưa xổ kết quả xổ số miền Bắc 888:
Cặp số 94 kết quả từ 23-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 8 ngày kết quả
Cặp số 36 kết quả từ 23-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 8 ngày kết quả
Cặp số 29 kết quả từ 23-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 8 ngày kết quả
Cặp số 28 kết quả từ 23-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 8 ngày kết quả
Cặp số 50 kết quả từ 22-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 9 ngày kết quả
Cặp số 76 kết quả từ 22-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 9 ngày kết quả
Cặp số 74 kết quả từ 22-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 9 ngày kết quả
Cặp số 31 kết quả từ 22-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 9 ngày kết quả
Cặp số 10 kết quả từ 22-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 9 ngày kết quả
Cặp số 35 kết quả từ 22-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 9 ngày kết quả
Cặp số 59 kết quả từ 22-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 9 ngày kết quả
Cặp số 03 kết quả từ 21-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 10 ngày kết quả
Cặp số 04 kết quả từ 21-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 10 ngày kết quả
Cặp số 70 kết quả từ 21-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 10 ngày kết quả
Cặp số 61 kết quả từ 20-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 11 ngày kết quả
Cặp số 75 kết quả từ 20-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 11 ngày kết quả
Cặp số 66 kết quả từ 20-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 11 ngày kết quả
Cặp số 12 kết quả từ 19-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 12 ngày kết quả
Cặp số 99 kết quả từ 19-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 12 ngày kết quả
Cặp số 42 kết quả từ 14-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 17 ngày kết quả
Cặp số 90 kết quả từ 12-03-2016 đến kết quả 31-03-2016 chưa xổ là 19 ngày kết quả