Xem tuổi xông đất, xông nhà 2019 cho tuổi Mậu Thân 1968

October 29, 2018 at 3:41 pm
Comments Off on Xem tuổi xông đất, xông nhà 2019 cho tuổi Mậu Thân 1968

Bạn đang muốn xem tuổi xông nhà năm 2019 cho gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Hãy cùng theo dõi dưới bài viết sau.

Thông tin về chủ nhà Mậu Thân 1968

Tuổi của Gia chủ: Mậu Thân
Năm sinh : 1968
Mệnh: Đại Dịch Thổ
Cung: Nam: Khôn – Nữ: Khảm

Năm: 2019
Năm xông nhà: Kỷ Hợi
Mệnh: Bình Địa Mộc 

Cung: Nam: Cấn – Nữ: Đoài

Danh sách xem tuổi xông nhà hợp với chủ nhà Mậu Thân vào năm 2019

*Tuổi xông nhà Đinh Mão 1987 mệnh Lộ Trung Hỏa:
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Mão tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi, rất tốt.
→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Mậu Tý 2008 mệnh Tích Lịch Hỏa:
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Tý Tam hợp với Thân của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.
→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Xem tuổi xông đất, xông nhà 2019 cho tuổi Mậu Thân 1968

*Tuổi xông nhà Kỷ Mùi 1979 mệnh Thiện Thượng Hỏa:
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Mùikhông khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Mùi tam hợp không sinh, với Hợi của năm Kỷ Hợi, rất tốt.
→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiện Thượng Hỏa:
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.
→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Có thể quan tâm cùng chủ để: Xem tuổi xông đất xông nhà hợp tuổi 2019

*Tuổi xông nhà Mậu Tý 1948 mệnh Tích Lịch Hỏa:
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Tý Tam hợp với Thân của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.
→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Giáp Thìn 1964 mệnh Phú Đăng Hỏa:
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà Là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Giáp tương khắc với Canh của gia chủ, không tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Giáp tương sinh với Kỷ của năm Kỷ Hợi, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Thìn tam hợp với Thân của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Thìn không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.
→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Đinh Dậu 1957 mệnh Sơn Hạ Hỏa:
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.
→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Kỷ Sửu 1949 mệnh Tích Lịch Hỏa:
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.
→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Xem thêm: Xem ngày tốt khai trương, mở hàng chi tiết theo tuổi