Xổ số Miền Bắc Gan 8 ngày 22-03-2016

– Tổng hợp vắn ket qua xo so mien bac:
Hôm nay là ngày không được tốt, hợp với các số 0, 5, 7, 9.
Tùy từng giờ tốt ngày này mà ra quyết định cho phù hợp.
Thời gian mở thưởng hàng ngày:
Kết quả xo so Miền Bắc từ 18h15′, Miền Nam từ 16h15′Miền Trung là từ 17h15′.
Cặp số kết quả GAN 8 ngày chưa xổ kết quả xổ số miền Bắc 888:
Cặp số 55 kết quả từ 13-03-2016 đến kết quả 21-03-2016 chưa xổ là 8 ngày kết quả
Cặp số 59 kết quả từ 13-03-2016 đến kết quả 21-03-2016 chưa xổ là 8 ngày kết quả
Cặp số 46 kết quả từ 13-03-2016 đến kết quả 21-03-2016 chưa xổ là 8 ngày kết quả
Cặp số 08 kết quả từ 12-03-2016 đến kết quả 21-03-2016 chưa xổ là 9 ngày kết quả
Cặp số 47 kết quả từ 12-03-2016 đến kết quả 21-03-2016 chưa xổ là 9 ngày kết quả
Cặp số 90 kết quả từ 12-03-2016 đến kết quả 21-03-2016 chưa xổ là 9 ngày kết quả
Cặp số 72 kết quả từ 12-03-2016 đến kết quả 21-03-2016 chưa xổ là 9 ngày kết quả
Cặp số 52 kết quả từ 12-03-2016 đến kết quả 21-03-2016 chưa xổ là 9 ngày kết quả
Cặp số 26 kết quả từ 11-03-2016 đến kết quả 21-03-2016 chưa xổ là 10 ngày kết quả
Cặp số 50 kết quả từ 11-03-2016 đến kết quả 21-03-2016 chưa xổ là 10 ngày kết quả
Cặp số 58 kết quả từ 11-03-2016 đến kết quả 21-03-2016 chưa xổ là 10 ngày kết quả
Cặp số 48 kết quả từ 09-03-2016 đến kết quả 21-03-2016 chưa xổ là 12 ngày kết quả
Cặp số 14 kết quả từ 08-03-2016 đến kết quả 21-03-2016 chưa xổ là 13 ngày kết quả
Cặp số 67 kết quả từ 07-03-2016 đến kết quả 21-03-2016 chưa xổ là 14 ngày kết quả
Cặp số 40 kết quả từ 06-03-2016 đến kết quả 21-03-2016 chưa xổ là 15 ngày kết quả
Cặp số 80 kết quả từ 06-03-2016 đến kết quả 21-03-2016 chưa xổ là 15 ngày kết quả

>>> Đón xem kết quả xstd ngay