Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Bình

Hiện nay đã có diem chuan vao lop 10 nam 2015. Cho tới thời điểm hiện tại tỉnh Thái Bình đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT năm 2014. Các bạn có thể xem thông tin chi tiết diem chuan tại đây:

Năm học 2014-2015, toàn tỉnh Thái Bình có hơn 21.000 thí sinh dự thi vào lớp 10. Hội đồng thi trường Thpt Lê Quý Đôn có số lượng thí sinh dự thi đông nhất với 1.200 thí sinh. Huyện Vũ Thư, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 giảm nhiều. Tuy nhiên theo đánh giá của các hội đồng thi, số lượng học sinh khá giỏi chiếm tỉ lệ cao.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 29 trường Thpt là 15.775 học sinh với 353 lớp giảm 171 chỉ tiêu so với năm trước.

Diem chuan vào lớp 10 tại Thái Bình năm học 2014 – 2015

STT Tên trường Điểm chuẩn
1 THPT Bắc Duyên Hà 25,75
2 THPT Bắc Kiến Xương 25,25
3 THPT Bắc Đông Quan 33,5
4 THPT Bình Thanh 18,25
5 THPT Hưng Nhân 22
6 THPT Lê Quý Đôn 28,25
7 THPT Mê Linh 21,75
8 THPT Nam Duyên Hà 22
9 THPT Nam Tiền Hải 21,5
10 THPT Nam Đông Quan 28,25
11 THPT Nguyễn Du 25,5
12 THPT Lý Bôn 18,5
13 THPT Nguyễn Trãi 31,25
14 THPT Nguyễn Đức Cảnh 29,25
15 THPT Phạm Quang Thẩm 17
16 THPT Phụ Dực 30,25
17 THPT Quỳnh Côi 32
18 THPT Quỳnh Thọ 24
19 THPT Tây Thụy Anh 29,25
20 THPT Tây TIền Hải 30,25
21 THPT Thái Ninh 26,25
22 THPT Thái Phúc 19,25
23 THPT Tiên Hưng 28,25
24 THPT Vũ Tiên 18,5
25 THPT Đông Hưng Hà 22,5
26 THPT Đông Thụy Anh 30,75
27 THPT Đông Tiền Hải 17
28 THPT Chu Văn An 19,25