Tag Archives: bong sung moc dau nguoi

by Lê Thủy 6 years ago

Kinh hãi bông súng mọc đầu người

Nhà ông Tám Tiên thuộc xã Phước Long, Bến Lức tỉnh Long An đang xảy ra 1 chuyen la đó là gia đình ông đang lưu giữ một bông súng vô cùng kỳ dị: “Bông súng mọc đầu người” Gần...

Xem Thêm