Tag Archives: xem tuong may man

by Lê Thủy 5 years ago

7 đặc điểm của tướng người may mắn

Trong nhân tướng học, chân đầy đặn và mềm mới tốt. Còn theo xem bói nếu chân ngắn, bàn chân dẹt và cứng thì lại bị coi là hung tướng, không gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. 1. Xem...

Xem Thêm