Thẻ : may chu ao

VPS là gì?

VPS là từ viết tắt của cụm từ Virtual Private Server (Máy chủ ảo riêng tư) là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau có tính năng tương tự như máy chủ riêng (dedicated server), chạy dưới dạng chia sẻ […]