Tag Archives: quy chế thi

by Lê Thủy 6 years ago

Công bố thông tin tuyển sinh vào ĐH, Cao đẳng 2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập hợp và công khai phương án tuyển sinh của các trường trong năm 2015 để thí sinh, phụ huynh nắm được. Bộ Giáo dục cho biết sẽ công khai thông tin cần...

by Lê Thủy 6 years ago

Hướng dẫn làm bài thi và tra cứu điểm thi của ĐH Quốc Gia Hà Nội

Bài thi đánh giá năng lực gồm 3 phần với 2 phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn. Thời gian đếm ngược được tính riêng với mỗi phần thi, nếu thí sinh hoàn thành sớm thì thời gian...

Xem Thêm