Công bố thông tin tuyển sinh vào ĐH, Cao đẳng 2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập hợp và công khai phương án tuyển sinh của các trường trong năm 2015 để thí sinh, phụ huynh nắm được.

Bộ Giáo dục cho biết sẽ công khai thông tin cần thiết về tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy năm 2015 trên trang thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ http://www.moet.edu.vn và cổng thông tin thi, tuyển sinh tại địa chỉ http://thi.moet.edu.vn.

Dữ liệu này được tập hợp trên cơ sở thông tin do các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng cung cấp, chịu trách nhiệm về tính chính xác và được cập nhật đến ngày 30/3.

cong thong tin va tuyen sinh

Thông tin về tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy năm 2015 gồm những nội dung cơ bản sau: Tên và ký hiệu trường; địa chỉ, điện thoại, email và wesite liên hệ của nhà trường; mã quy ước của ngành học, tổ hợp môn xét tuyển/môn thi; thời gian xét tuyển/ thời gian thi; vùng tuyển sinh; điều kiện xét tuyển, thông tin cần thiết khác liên quan đến tuyển sinh của trường và diem thi tot nghiep thpt 2015.

Thông tin này được chia thành 9 khu vực trên toàn quốc để thí sinh có thể dễ dàng tra cứu. Thông tin tuyển sinh hệ chính quy năm 2015 của mỗi khu vực được ghi vào một tập tin pdf riêng biệt và được truy cập miễn phí. Các Sở Giáo dục, trường THPT ở những vùng có khó khăn truy cập Internet có thể tải các tập tin liên quan đến trường ở những khu vực mà thí sinh quan tâm để cung cấp thông tin, giúp đỡ thí sinh trong việc đăng ký dự thi.

Việc Bộ Giáo dục đăng tải công khai thông tin trên trang thông tin điện tử và cổng thông tin thi và tuyển sinh nhằm giảm chi phí cho thí sinh, gia đình và tăng hiệu quả của việc tra cứu, sử dụng thông tin chi tiết về tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy năm 2015.

-> Tra cứu điểm thi tại đây.