Thẻ : tuong tay

Xem độ dài ngón út đoán tính cách

Bạn là người nổi bật, vui tính và luôn tạo ra cảm hứng trong một nhóm. Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt, không ngại bày tỏ những suy nghĩ